Governing Body

Shri. Hanumant Damodar Sawant Chairman
Shri. Avinash Vinayak Talekar Vice-Chairman
Shri. Shashikant Shridhar Gawade Vice-Chairman
Shri. Vidyadhar Vasudeo Veturekar Gen. Secretary
Shri. Anant Apaji Vaidya Jt. Secretary
Shri. Vasant Ramachandra Paradhi Jt. Secretary
Shri. Prasad Vinayak Anavkar Treasurer
Shri. Kashinath Atmaram Samant Member & C.E.O.
Shri. Arvind Ramchandra Shirsat Member & Internal Auditor
Shri. Pradip Vishnupant Angchekar Member
Mrs. Pratibha Vitthal Patankar Member
Shri. Suresh Somaji Chavan Member
Shri. Mohan Ramkrishna Varde Member
Shri. Dattatray Arjun Hadge Member
Shri. Hemant Bhaskar Rawool Member
Shri. Ramakant Sahadev Parab Member
Mrs. Savita Vidyadhar Veturekar Member